Ticaret Sicili BilgileriDönüşüm Sonrası Yapılan Ana Sözleşme Değişikliklerinin yayımlandığı TTSGler ;


Madde No Madde Değişikliği Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 06.11.2013 12.11.2013 8441
6 29.12.2014 05.01.2015 8729
6 25.08.2015 31.08.2015 8895
13 15.07.2016 21.07.2016 9120